06-54646689

Als  consultant werk ik graag mee bij het bestendigen en/of opbouwen van solide relaties tussen mbo- en hbo-instellingen, het werkveld en (plaatselijke- en regionale) overheden, veelal op bestuurlijk niveau. Vaak werk ik voor meerdere mbo- en hbo-instellingen, waarbij ik zoveel als mogelijk een onafhankelijke rol inneem en help verbindingen tussen mbo- en hbo tot stand te laten komen, onder andere in het kader van een - ook door het werkveld- gewenste doorgaande leerlijn en met oog voor interprofessionele samenwerking.

Ik ben inzetbaar voor kwalitatief werkveldonderzoek en werkveldraadplegingen in het hbo en mbo, daarnaast help ik graag  en ben ik inzetbaar bij de uitvoering van projecten waar meerdere organisaties bij betrokken zijn (po, vo, mbo en hbo), bijvoorbeeld in een adviserende rol naast project- of programmaleiders en met het oog voor (bestuurlijke) verbinding in het werkveld.

Ik vind het boeiend om snel in te springen, verantwoordelijkheid te pakken, samen te werken en in hoog tempo werkrelaties op te bouwen. Te gaan voor het doel dat gesteld wordt, met oog voor mens én organisatie en zo win-win situaties te creëren voor alle betrokken partijen. Dit met oog voor toekomstige (interprofessionele) rollen in het werkveld.

Vaak werk ik voor meerdere mbo- en hbo-instellingen, waarbij ik zoveel mogelijk een onafhankelijke rol inneem.

Ik ben inzetbaar als:

  • Consultant/ adviseur
  • Verbinder tussen opleidingsinstellingen en het (bestuurlijke) werkveld
  • Verbinder tussen (mbo en hbo) opleidingsinstellingen
  • Interim opleidingsmanager of –directeur in het onderwijs
  • Project- of programmamanager