06-54646689
Aventus
Accountmanagement bij ROC Aventus
17 november 2015
0

Bij Aventus heb ik de kans gekregen om het accountmanagement voor de sector Economie en Handel op te gaan zetten, dit in samenspraak met interne stakeholders. Het op- en uitbouwen van contacten met het (regionale) bedrijfsleven en brancheorganisaties is hierbij van belang.
Het is mooi om te zien hoe gewenst de samenwerking tussen onderwijs en het beroepenveld is!
Periode: 15 oktober 2015-14 oktober 2016.