06-54646689
Hogeschool VIAA
Onderwijsontwikkeling en Associate Degree
29 februari 2016
0

Vanaf maart 2016 voer ik namens hogeschool Viaa externe gesprekken met bestuurders van het samenwerkingsverband SCOPE. Deze inhoudelijke gesprekken gaan over onderwijsontwikkeling, onder andere wat betreft de doorgaande leerlijn 0-12 jaar, aansluitend bij de ontwikkeling van de AD Pedagogisch Professional.
Periode maart 2016- september 2016