06-54646689
Hogeschool VIAA
Verkenning binnen het werkveld van Social Work
29 april 2016
0

Binnen het werkveld van Social Work neem ik sinds begin april 2016 interviews af, waarbij de verkenning van mogelijkheden en kansen van de opleiding Associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie en tevens de (gewenste) inrichting van het nieuwe curriculum binnen de opleidingen van Social Work centraal staan. Advisering naar aanleiding van de uitkomsten.
Periode: april-juli 2016