06-54646689
Campus Kind en Educatie
Onafhankelijk secretaris voor de Campus Kind en Educatie, Zwolle (Landstede, Menso Alting, KPZ, hogeschool Viaa)
6 december 2016
0

Voor MBO Menso Alting, MBO Landstede, hogeschool Viaa en de KPZ geef ik invulling aan de rol van onafhankelijk secretaris voor het bestuurlijk- en regieoverleg, evenals voor de werkveldadviesraden en de kenniskring van de samenwerkende partijen binnen de Campus Kind en Educatie in Zwolle.
Vanaf september 2016.