06-54646689
Landstede

Het bieden van externe ondersteuning projectleider bij activiteiten behorend bij de RIF-aanvraag. De activiteiten zijn onder andere gericht op betrokkenheid van de werkvelden kinderopvang, welzijn, jeugdzorg en onderwijs (o.a. bestuurlijk), de samenwerkende opleidingsinstellingen (Landstede, Menso Alting, Deltion, Viaa, KPZ, Windesheim) en op onderlinge afstemming met de projectleider, opdrachtgever en stuurgroep. Periode: Vanaf juli 2019.

Landstede Groep

Inzet bij activiteiten behorend bij een domeinoverstijgende RIF-aanvraag (kinderopvang, welzijn, jeugdzorg en onderwijs). De activiteiten zijn gericht op de betrokkenheid van het brede werkveld en overige organisaties en tevens op betrokkenheid en samenwerking tussen de onderwijsorganisaties Landstede, Menso Alting, Deltion, Windesheim, KPZ en Viaa. Periode januari-juni 2019.

KPZ
Werkzaamheden m.b.t. arbeidsmarktvraagstukken
14 augustus 2017

Voor de KPZ ga ik mij bezig houden met de op de op- en uitbouw van talentenprogramma’s gericht op het werkveld. De talentenprogramma’s richten zich op organisaties waar sprake is van boventalligheid van medewerkers en schoolbesturen, waarbij het vergroten van de instroom binnen het onderwijs centraal staat; Op- en uitbouw van talentenprogramma’s gericht op scholieren […]

KPZ
Marktbenadering m.b.t. de masters
14 augustus 2017

Voor de KPZ zal ik werkzaamheden uit gaan voeren gericht op het begeleiden van schoolbesturen. Dit in het kader van de teambeurs en andere regelingen. Hierbij zal ik gaan borgen dat de relaties daar waar kwalitatief mogelijk in de reguliere structuren binnen de KPZ overgenomen worden; Algemene werkzaamheden i.v.m. vervanging opleidingsmanager; Stroomlijnen werkprocessen in samenwerking […]