06-54646689
KPZ
Marktbenadering m.b.t. de masters
14 augustus 2017
0
  • Voor de KPZ zal ik werkzaamheden uit gaan voeren gericht op het begeleiden van schoolbesturen. Dit in het kader van de teambeurs en andere regelingen. Hierbij zal ik gaan borgen dat de relaties daar waar kwalitatief mogelijk in de reguliere structuren binnen de KPZ overgenomen worden;
  • Algemene werkzaamheden i.v.m. vervanging opleidingsmanager;
  • Stroomlijnen werkprocessen in samenwerking met schoolbesturen.
  • Periode vanaf augustus 2017.