06-54646689
KPZ
Werkzaamheden i.v.m. vervanging opleidingsmanager, extern gericht.
14 augustus 2017
0
  • Opzet en ondersteuning talentenprogramma’s in samenspraak met schoolbesturen en de Rabobank;
  • Ondersteunende werkzaamheden rondom accountmanagement;
  • Overige algemene werkzaamheden i.v.m. vervanging opleidingsmanager.
  • Periode juni-juli 2017.