06-54646689
KPZ
Werkzaamheden m.b.t. arbeidsmarktvraagstukken
14 augustus 2017
0
  • Voor de KPZ ga ik mij bezig houden met de op de op- en uitbouw van talentenprogramma’s gericht op het werkveld. De talentenprogramma’s richten zich op organisaties waar sprake is van boventalligheid van medewerkers en schoolbesturen, waarbij het vergroten van de instroom binnen het onderwijs centraal staat;
  • Op- en uitbouw van talentenprogramma’s gericht op scholieren vanuit het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.
  • Periode augustus tot en met december 2017.