06-54646689
Landstede Groep
Inzet bij aanvraag Regionaal Investeringsfonds (RIF), gericht op betrokkenheid van het brede werkveld
16 augustus 2018
0

Inzet bij activiteiten behorend bij een domeinoverstijgende RIF-aanvraag (kinderopvang, welzijn, jeugdzorg en onderwijs). De activiteiten zijn gericht op de betrokkenheid van het brede werkveld en overige organisaties en tevens op betrokkenheid en samenwerking tussen de onderwijsorganisaties Landstede, Menso Alting, Deltion, Windesheim, KPZ en Viaa. Periode januari-juni 2019.