06-54646689
Hogeschool VIAA
Kwalitatief onderzoek i.h.k.v. een domeinoverstijgende master. In samenwerking met Tien organisatieadvies.
16 augustus 2018
0

Kwalitatief onderzoek ten behoeve van de macrodoelmatigheidstoets voor een beoogde domeinoverstijgende master. Het kwalitatief onderzoek is gekoppeld aan het kwantitatief onderzoek zoals uitgevoerd door Tien organisatieadvies. Werkvelden: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en overheid.
Periode maart- juli 2018