06-54646689
Aventus, verbinding met Saxion

Sinds oktober 2015 betrokkenheid bij Aventus als Kwartiermaker Creatieve Economie. De werkzaamheden richten zich sinds 2021 steeds nadrukkelijker op de opbouw en uitbouw van de samenwerking met Saxion voor genoemde sectoren. De wens is het werkveld steeds nadrukkelijker te betrekken en met Saxion aan Ad-ontwikkeling te werken, met gezamenlijke ontwikkel- en docententeams. De Ad-ORM (Ondernemen […]

Deltion, Windesheim, Hogeschool Viaa, Hogeschool KPZ, Landstede MBO, Menso Alting
Human Capital Agenda (HCA), sectortafel Kind en Educatie
21 juli 2022

Het bieden van externe ondersteuning projectleider bij activiteiten behorend bij de HCA, sectortafel Kind en Educatie. De activiteiten zijn onder andere gericht op de financiële onderbouwing en inhoudelijke spiegeling en advisering op en over het traject. De activiteiten vinden plaats in afstemming met de projectleider en in onderling overleg met de stuurgroep, bestaande uit de […]

OOZ (Openbaar Onderwijs Zwolle) en Landstede VO

Verantwoordelijk voor de vijf aanvragen Extra Hulp in de Klas voor in totaal rond de 150 besturen en 145.000 leerlingen PO en VO in de regio’s Zwolle e.o., Kop van Overijssel, Veluwe en Salland en Noordwest Veluwe. Daarnaast proceseigenaar in de periode na indiening en toekenning. Onder andere verantwoordelijk voor de bestuurlijke verbinding tussen de […]

Landstede VO, Windesheim, Viaa, KPZ

Betrokkenheid als proceseigenaar bij de vier toegekende subsidieaanvragen Regionale Aanpak Lerarentekorten; PO Zwolle e.o., PO Noordwest Veluwe, VO-MBO Zwolle e.o., VO-MBO Noordwest Veluwe en bij de vijf toegekende subsidieaanvragen Regionale Aanpak Personeelstekorten PO Zwolle, PO Kop van Overijssel, PO Veluwe en Salland, VO-MBO Zwolle e.o. en VO-MBO Noordwest Veluwe. Werkzaamheden gericht op de afstemming met […]

Landstede

Het bieden van externe ondersteuning projectleider bij activiteiten behorend bij de RIF-aanvraag. De activiteiten zijn onder andere gericht op betrokkenheid van de werkvelden kinderopvang, welzijn, jeugdzorg en onderwijs (o.a. bestuurlijk), de samenwerkende opleidingsinstellingen (Landstede, Menso Alting, Deltion, Viaa, KPZ, Windesheim) en op onderlinge afstemming met de projectleider, opdrachtgever en stuurgroep. Periode: Vanaf juli 2019.

Landstede Groep

Inzet bij activiteiten behorend bij een domeinoverstijgende RIF-aanvraag (kinderopvang, welzijn, jeugdzorg en onderwijs). De activiteiten zijn gericht op de betrokkenheid van het brede werkveld en overige organisaties en tevens op betrokkenheid en samenwerking tussen de onderwijsorganisaties Landstede, Menso Alting, Deltion, Windesheim, KPZ en Viaa. Periode januari-juni 2019.