06-54646689
Landstede
Externe ondersteuning projectleider i.h.k.v. het RIF-project Interprofessionele leerteams, Landstede, Menso Alting, Deltion, Viaa, KPZ, Windesheim.
28 september 2019
0

Het bieden van externe ondersteuning projectleider bij activiteiten behorend bij de RIF-aanvraag. De activiteiten zijn onder andere gericht op betrokkenheid van de werkvelden kinderopvang, welzijn, jeugdzorg en onderwijs (o.a. bestuurlijk), de samenwerkende opleidingsinstellingen (Landstede, Menso Alting, Deltion, Viaa, KPZ, Windesheim) en op onderlinge afstemming met de projectleider, opdrachtgever en stuurgroep. Periode: Vanaf juli 2019.