06-54646689
Landstede VO, Windesheim, Viaa, KPZ
Proceseigenaar rondom de vier aanvragen regionale aanpak lerarentekort, KPZ, Viaa, Windesheim, Landstede VO en partners PO/VO/MBO
28 september 2019
0

Betrokkenheid als proceseigenaar bij de vier toegekende subsidieaanvragen Regionale Lerarentekorten; PO Zwolle e.o., PO Noordwest Veluwe, VO-MBO Zwolle e.o., VO-MBO Noordwest Veluwe.
Periode: Vanaf augustus 2019.