06-54646689
Landstede VO, Windesheim, Viaa, KPZ
Proceseigenaar rondom de vier aanvragen regionale aanpak lerarentekort en vijf aanvragen regionale aanpak personeelstekort, KPZ, Viaa, Windesheim, Landstede VO en partners PO/VO/MBO
28 september 2019
0

Betrokkenheid als proceseigenaar bij de vier toegekende subsidieaanvragen Regionale Aanpak Lerarentekorten; PO Zwolle e.o., PO Noordwest Veluwe, VO-MBO Zwolle e.o., VO-MBO Noordwest Veluwe en bij de vijf toegekende subsidieaanvragen Regionale Aanpak Personeelstekorten PO Zwolle, PO Kop van Overijssel, PO Veluwe en Salland, VO-MBO Zwolle e.o. en VO-MBO Noordwest Veluwe. Werkzaamheden gericht op de afstemming met de stuurgroep.