06-54646689
OOZ (Openbaar Onderwijs Zwolle) en Landstede VO
Extra Hulp in de Klas, verantwoordelijk voor de subsidieaanvragen, tevens proceseigenaar, Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) en Landstede VO
21 juli 2022
0

Verantwoordelijk voor de vijf aanvragen Extra Hulp in de Klas voor in totaal rond de 150 besturen en 145.000 leerlingen PO en VO in de regio’s Zwolle e.o., Kop van Overijssel, Veluwe en Salland en Noordwest Veluwe.
Daarnaast proceseigenaar in de periode na indiening en toekenning. Onder andere verantwoordelijk voor de bestuurlijke verbinding tussen de penvoerder OOZ en Landstede VO en als onafhankelijk secretaris richting de stuurgroep.
Periode januari 2021- september 2022.