06-54646689
Aventus, verbinding met Saxion
Kwartiermaker Creatieve Industrie en Economie en Handel, activiteiten gericht op verbinding met Saxion, w.o. doorgaande leerlijn mbo-hbo
21 juli 2022
0

Sinds oktober 2015 betrokkenheid bij Aventus als Kwartiermaker Creatieve Economie. De werkzaamheden richten zich sinds 2021 steeds nadrukkelijker op de opbouw en uitbouw van de samenwerking met Saxion voor genoemde sectoren. De wens is het werkveld steeds nadrukkelijker te betrekken en met Saxion aan Ad-ontwikkeling te werken, met gezamenlijke ontwikkel- en docententeams. De Ad-ORM (Ondernemen Retail en Management) is hier een voorbeeld van. Daarnaast inzet op andere gezamenlijke trajecten als de Digitale Werkplaats.
Mogelijke nieuwe initiatieven tot samenwerking worden verkend in een Strategisch overleg Saxion-KPZ (sinds juni 2021).