06-54646689
Aventus, verbinding met Saxion

Sinds oktober 2015 betrokkenheid bij Aventus als Kwartiermaker Creatieve Economie. De werkzaamheden richten zich sinds 2021 steeds nadrukkelijker op de opbouw en uitbouw van de samenwerking met Saxion voor genoemde sectoren. De wens is het werkveld steeds nadrukkelijker te betrekken en met Saxion aan Ad-ontwikkeling te werken, met gezamenlijke ontwikkel- en docententeams. De Ad-ORM (Ondernemen […]