06-54646689
Aventus

Als kwartiermaker creatieve economie verantwoordelijk voor de op- en uitbouw van de contacten met het regionale bedrijfsleven, regionale overheden, brancheorganisaties en opleidingsinstellingen als Saxion en Wittenborg, in gezamenlijkheid met onder andere de sectordirecteur van Economie & Handel en de sectordirecteur van Creatieve Industrie. Inzet op verbinding en onderwijsontwikkeling in (verregaande) samenwerking met Saxion en het […]

Aventus
Accountmanagement bij ROC Aventus
17 november 2015

Bij Aventus heb ik de kans gekregen om het accountmanagement voor de sector Economie en Handel op te gaan zetten, dit in samenspraak met interne stakeholders. Het op- en uitbouwen van contacten met het (regionale) bedrijfsleven en brancheorganisaties is hierbij van belang. Het is mooi om te zien hoe gewenst de samenwerking tussen onderwijs en […]