06-54646689
Aventus

Bij de sector Economie & Handel van Aventus ben ik verantwoordelijk voor de op- en uitbouw van de contacten met het regionale bedrijfsleven, regionale overheden en brancheorganisaties, in gezamenlijkheid met de sectordirecteur van Economie & Handel. Inzet op business development in (verregaande) samenwerking met het werkveld en met oog voor vernieuwende onderwijsconcepten. Vanaf 15 oktober […]

Aventus
Accountmanagement bij ROC Aventus
17 november 2015

Bij Aventus heb ik de kans gekregen om het accountmanagement voor de sector Economie en Handel op te gaan zetten, dit in samenspraak met interne stakeholders. Het op- en uitbouwen van contacten met het (regionale) bedrijfsleven en brancheorganisaties is hierbij van belang. Het is mooi om te zien hoe gewenst de samenwerking tussen onderwijs en […]