06-54646689
Campus Kind en Educatie

Voor MBO Menso Alting, MBO Landstede, hogeschool Viaa en de KPZ geef ik invulling aan de rol van onafhankelijk secretaris voor het bestuurlijk- en regieoverleg, evenals voor de werkveldadviesraden en de kenniskring van de samenwerkende partijen binnen de Campus Kind en Educatie in Zwolle. Vanaf september 2016.