06-54646689
Hogeschool VIAA
Kwalitatief werkveldonderzoek, Academie Health Care
14 augustus 2017

Voor de Academie Health Care van hogeschool Viaa voer ik een kwalitatief werkveldonderzoek uit aangaande de ontwikkeling van de functie praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige binnen de (huisartsen)zorg en de daarbij behorende scholingsvraagstukken. Periode januari 2017- december 2017.

Hogeschool VIAA

Voor de Educatieve Academie van hogeschool Viaa voer ik een kleinschalig kwalitatief onderzoek uit binnen het werkveld onderwijs i.h.k.v. de gewenste onderwijsontwikkeling. Periode november- december 2016. Vervolgopdracht: Advisering naar aanleiding van voorgaande werkveldonderzoeken i.h.k.v. een nieuw te ontwikkelen master. Maart 2017.

Hogeschool VIAA
Verkenning binnen het werkveld van Social Work
29 april 2016

Binnen het werkveld van Social Work neem ik sinds begin april 2016 interviews af, waarbij de verkenning van mogelijkheden en kansen van de opleiding Associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie en tevens de (gewenste) inrichting van het nieuwe curriculum binnen de opleidingen van Social Work centraal staan. Advisering naar aanleiding van de uitkomsten. Periode: […]

Hogeschool VIAA
Onderwijsontwikkeling en Associate Degree
29 februari 2016

Vanaf maart 2016 voer ik namens hogeschool Viaa externe gesprekken met bestuurders van het samenwerkingsverband SCOPE. Deze inhoudelijke gesprekken gaan over onderwijsontwikkeling, onder andere wat betreft de doorgaande leerlijn 0-12 jaar, aansluitend bij de ontwikkeling van de AD Pedagogisch Professional. Periode maart 2016- september 2016