06-54646689
KPZ
Werkzaamheden m.b.t. arbeidsmarktvraagstukken
14 augustus 2017

Voor de KPZ ga ik mij bezig houden met de op de op- en uitbouw van talentenprogramma’s gericht op het werkveld. De talentenprogramma’s richten zich op organisaties waar sprake is van boventalligheid van medewerkers en schoolbesturen, waarbij het vergroten van de instroom binnen het onderwijs centraal staat; Op- en uitbouw van talentenprogramma’s gericht op scholieren […]

KPZ
Marktbenadering m.b.t. de masters
14 augustus 2017

Voor de KPZ zal ik werkzaamheden uit gaan voeren gericht op het begeleiden van schoolbesturen. Dit in het kader van de teambeurs en andere regelingen. Hierbij zal ik gaan borgen dat de relaties daar waar kwalitatief mogelijk in de reguliere structuren binnen de KPZ overgenomen worden; Algemene werkzaamheden i.v.m. vervanging opleidingsmanager; Stroomlijnen werkprocessen in samenwerking […]

KPZ
De gewenste masterontwikkeling in kaart brengen
6 december 2016

Verantwoordelijk voor het ophalen van wensen vanuit het werkveld ten aanzien van de profilering van de (toekomstige) masteropleidingen, passend binnen de overkoepelende samenwerking Campus Kind en Educatie van de KPZ, hogeschool Viaa, Landstede MBO en MBO Menso Alting en als onderdeel van het werkveldonderzoek. Overige consultancywerkzaamheden m.b.t. onderwijsontwikkeling. Periode september 2016- augustus 2017

KPZ
Onderwijsontwikkeling in kaart brengen
14 februari 2016

Voor de Katholieke PABO (KPZ) in Zwolle ben ik sinds februari verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van regionale en bestuurlijke onderwijsontwikkeling en de daaruit voortkomende wensen en behoeften, onder andere door middel van gesprekken binnen het werkveld. De nadruk ligt hierbij op de Integrale Kind Centra, aansluitend bij de (gezamenlijke) ontwikkeling binnen de KPZ en […]