06-54646689
Landstede VO, Windesheim, Viaa, KPZ

Betrokkenheid als proceseigenaar bij de vier toegekende subsidieaanvragen Regionale Aanpak Lerarentekorten; PO Zwolle e.o., PO Noordwest Veluwe, VO-MBO Zwolle e.o., VO-MBO Noordwest Veluwe en bij de vijf toegekende subsidieaanvragen Regionale Aanpak Personeelstekorten PO Zwolle, PO Kop van Overijssel, PO Veluwe en Salland, VO-MBO Zwolle e.o. en VO-MBO Noordwest Veluwe. Werkzaamheden gericht op de afstemming met […]