06-54646689
Landstede

Het bieden van externe ondersteuning projectleider bij activiteiten behorend bij de RIF-aanvraag. De activiteiten zijn onder andere gericht op betrokkenheid van de werkvelden kinderopvang, welzijn, jeugdzorg en onderwijs (o.a. bestuurlijk), de samenwerkende opleidingsinstellingen (Landstede, Menso Alting, Deltion, Viaa, KPZ, Windesheim) en op onderlinge afstemming met de projectleider, opdrachtgever en stuurgroep. Periode: Vanaf juli 2019.