06-54646689
Aventus, verbinding met Saxion

Sinds oktober 2015 betrokkenheid bij Aventus als Kwartiermaker Creatieve Economie. De werkzaamheden richten zich sinds 2021 steeds nadrukkelijker op de opbouw en uitbouw van de samenwerking met Saxion voor genoemde sectoren. De wens is het werkveld steeds nadrukkelijker te betrekken en met Saxion aan Ad-ontwikkeling te werken, met gezamenlijke ontwikkel- en docententeams. De Ad-ORM (Ondernemen […]

Deltion, Windesheim, Hogeschool Viaa, Hogeschool KPZ, Landstede MBO, Menso Alting
Human Capital Agenda (HCA), sectortafel Kind en Educatie
21 juli 2022

Het bieden van externe ondersteuning projectleider bij activiteiten behorend bij de HCA, sectortafel Kind en Educatie. De activiteiten zijn onder andere gericht op de financiële onderbouwing en inhoudelijke spiegeling en advisering op en over het traject. De activiteiten vinden plaats in afstemming met de projectleider en in onderling overleg met de stuurgroep, bestaande uit de […]

OOZ (Openbaar Onderwijs Zwolle) en Landstede VO

Verantwoordelijk voor de vijf aanvragen Extra Hulp in de Klas voor in totaal rond de 150 besturen en 145.000 leerlingen PO en VO in de regio’s Zwolle e.o., Kop van Overijssel, Veluwe en Salland en Noordwest Veluwe. Daarnaast proceseigenaar in de periode na indiening en toekenning. Onder andere verantwoordelijk voor de bestuurlijke verbinding tussen de […]

Hogeschool VIAA
Kwalitatief werkveldonderzoek, Academie Health Care
14 augustus 2017

Voor de Academie Health Care van hogeschool Viaa voer ik een kwalitatief werkveldonderzoek uit aangaande de ontwikkeling van de functie praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige binnen de (huisartsen)zorg en de daarbij behorende scholingsvraagstukken. Periode januari 2017- december 2017.

KPZ
De gewenste masterontwikkeling in kaart brengen
6 december 2016

Verantwoordelijk voor het ophalen van wensen vanuit het werkveld ten aanzien van de profilering van de (toekomstige) masteropleidingen, passend binnen de overkoepelende samenwerking Campus Kind en Educatie van de KPZ, hogeschool Viaa, Landstede MBO en MBO Menso Alting en als onderdeel van het werkveldonderzoek. Overige consultancywerkzaamheden m.b.t. onderwijsontwikkeling. Periode september 2016- augustus 2017