06-54646689

Consultancy

Als  consultant/ adviseur werk ik graag mee bij het bestendigen en/of opbouwen van solide relaties tussen mbo- en hbo-instellingen, het werkveld en de (plaatselijke- en regionale) overheid, veelal op bestuurlijk niveau. Vaak werk ik voor meerdere mbo- en hbo-instellingen, waarbij ik zoveel als mogelijk een onafhankelijke rol inneem en help verbindingen tussen mbo- en hbo tot stand te laten komen, onder andere in het kader van een - ook door het werkveld- gewenste doorgaande leerlijn en met oog voor interprofessionele samenwerking.

Ik ben inzetbaar voor kwalitatief werkveldonderzoek en werkveldraadplegingen in het hbo en mbo, bijvoorbeeld door middel van interviews met directeuren, bestuurders of overige eindverantwoordelijken binnen het bedrijfsleven en sectoren als het onderwijs, de kinderopvang, de welzijns-, jeugdgezondheids- en jeugdzorgsector. Middels dergelijke raadplegingen wordt de scholingsvraag vanuit het werkveld helder, wordt input verkregen voor het opzetten van (nieuwe) curricula en worden (regionale) ontwikkelingen vanuit het oogpunt van het werkveld zichtbaar. Voor accreditaties van nieuwe opleidingen kan dit een nuttige aanvulling zijn ter onderbouwing.

Daarnaast help ik graag bij het bestendigen en/of opbouwen van solide relaties met het werkveld en ben ik inzetbaar bij de uitvoering van projecten waar meerdere organisaties bij betrokken zijn.

Het wordt steeds belangrijker om als onderwijsorganisatie het werkveld te betrekken en te werken vanuit vraagarticulatie.