06-54646689
KPZ
Werkzaamheden m.b.t. arbeidsmarktvraagstukken
14 augustus 2017

Voor de KPZ ga ik mij bezig houden met de op de op- en uitbouw van talentenprogramma’s gericht op het werkveld. De talentenprogramma’s richten zich op organisaties waar sprake is van boventalligheid van medewerkers en schoolbesturen, waarbij het vergroten van de instroom binnen het onderwijs centraal staat; Op- en uitbouw van talentenprogramma’s gericht op scholieren […]

KPZ
Marktbenadering m.b.t. de masters
14 augustus 2017

Voor de KPZ zal ik werkzaamheden uit gaan voeren gericht op het begeleiden van schoolbesturen. Dit in het kader van de teambeurs en andere regelingen. Hierbij zal ik gaan borgen dat de relaties daar waar kwalitatief mogelijk in de reguliere structuren binnen de KPZ overgenomen worden; Algemene werkzaamheden i.v.m. vervanging opleidingsmanager; Stroomlijnen werkprocessen in samenwerking […]

Hogeschool VIAA
Kwalitatief werkveldonderzoek, Academie Health Care
14 augustus 2017

Voor de Academie Health Care van hogeschool Viaa voer ik een kwalitatief werkveldonderzoek uit aangaande de ontwikkeling van de functie praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige binnen de (huisartsen)zorg en de daarbij behorende scholingsvraagstukken. Periode januari 2017- december 2017.

Hogeschool VIAA

Voor de Educatieve Academie van hogeschool Viaa voer ik een kleinschalig kwalitatief onderzoek uit binnen het werkveld onderwijs i.h.k.v. de gewenste onderwijsontwikkeling. Periode november- december 2016. Vervolgopdracht: Advisering naar aanleiding van voorgaande werkveldonderzoeken i.h.k.v. een nieuw te ontwikkelen master. Maart 2017.

Aventus

Als kwartiermaker creatieve economie verantwoordelijk voor de op- en uitbouw van de contacten met het regionale bedrijfsleven, regionale overheden, brancheorganisaties en opleidingsinstellingen als Saxion en Wittenborg, in gezamenlijkheid met onder andere de sectordirecteur van Economie & Handel en de sectordirecteur van Creatieve Industrie. Inzet op verbinding en onderwijsontwikkeling in (verregaande) samenwerking met Saxion en het […]

Campus Kind en Educatie

Voor MBO Menso Alting, MBO Landstede, hogeschool Viaa en de KPZ geef ik invulling aan de rol van onafhankelijk secretaris voor het bestuurlijk- en regieoverleg, evenals voor de werkveldadviesraden en de kenniskring van de samenwerkende partijen binnen de Campus Kind en Educatie in Zwolle. Vanaf september 2016.

KPZ
De gewenste masterontwikkeling in kaart brengen
6 december 2016

Verantwoordelijk voor het ophalen van wensen vanuit het werkveld ten aanzien van de profilering van de (toekomstige) masteropleidingen, passend binnen de overkoepelende samenwerking Campus Kind en Educatie van de KPZ, hogeschool Viaa, Landstede MBO en MBO Menso Alting en als onderdeel van het werkveldonderzoek. Overige consultancywerkzaamheden m.b.t. onderwijsontwikkeling. Periode september 2016- augustus 2017