06-54646689
Hogeschool VIAA
Kwalitatief werkveldonderzoek, Academie Health Care
14 augustus 2017

Voor de Academie Health Care van hogeschool Viaa voer ik een kwalitatief werkveldonderzoek uit aangaande de ontwikkeling van de functie praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige binnen de (huisartsen)zorg en de daarbij behorende scholingsvraagstukken. Periode januari 2017- december 2017.

Hogeschool VIAA

Voor de Educatieve Academie van hogeschool Viaa voer ik een kleinschalig kwalitatief onderzoek uit binnen het werkveld onderwijs i.h.k.v. de gewenste onderwijsontwikkeling. Periode november- december 2016. Vervolgopdracht: Advisering naar aanleiding van voorgaande werkveldonderzoeken i.h.k.v. een nieuw te ontwikkelen master. Maart 2017.

Aventus

Bij de sector Economie & Handel van Aventus ben ik verantwoordelijk voor de op- en uitbouw van de contacten met het regionale bedrijfsleven, regionale overheden en brancheorganisaties, in gezamenlijkheid met de sectordirecteur van Economie & Handel. Inzet op business development in (verregaande) samenwerking met het werkveld en met oog voor vernieuwende onderwijsconcepten. Vanaf 15 oktober […]

Campus Kind en Educatie

Voor MBO Menso Alting, MBO Landstede, hogeschool Viaa en de KPZ geef ik invulling aan de rol van onafhankelijk secretaris voor het bestuurlijk- en regieoverleg, evenals voor de werkveldadviesraden en de kenniskring van de samenwerkende partijen binnen de Campus Kind en Educatie in Zwolle. Vanaf september 2016.

KPZ
De gewenste masterontwikkeling in kaart brengen
6 december 2016

Verantwoordelijk voor het ophalen van wensen vanuit het werkveld ten aanzien van de profilering van de (toekomstige) masteropleidingen, passend binnen de overkoepelende samenwerking Campus Kind en Educatie van de KPZ, hogeschool Viaa, Landstede MBO en MBO Menso Alting en als onderdeel van het werkveldonderzoek. Overige consultancywerkzaamheden m.b.t. onderwijsontwikkeling. Periode september 2016- augustus 2017

Hogeschool VIAA
Verkenning binnen het werkveld van Social Work
29 april 2016

Binnen het werkveld van Social Work neem ik sinds begin april 2016 interviews af, waarbij de verkenning van mogelijkheden en kansen van de opleiding Associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie en tevens de (gewenste) inrichting van het nieuwe curriculum binnen de opleidingen van Social Work centraal staan. Advisering naar aanleiding van de uitkomsten. Periode: […]

Hogeschool VIAA
Onderwijsontwikkeling en Associate Degree
29 februari 2016

Vanaf maart 2016 voer ik namens hogeschool Viaa externe gesprekken met bestuurders van het samenwerkingsverband SCOPE. Deze inhoudelijke gesprekken gaan over onderwijsontwikkeling, onder andere wat betreft de doorgaande leerlijn 0-12 jaar, aansluitend bij de ontwikkeling van de AD Pedagogisch Professional. Periode maart 2016- september 2016

KPZ
Onderwijsontwikkeling in kaart brengen
14 februari 2016

Voor de Katholieke PABO (KPZ) in Zwolle ben ik sinds februari verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van regionale en bestuurlijke onderwijsontwikkeling en de daaruit voortkomende wensen en behoeften, onder andere door middel van gesprekken binnen het werkveld. De nadruk ligt hierbij op de Integrale Kind Centra, aansluitend bij de (gezamenlijke) ontwikkeling binnen de KPZ en […]

Aventus
Accountmanagement bij ROC Aventus
17 november 2015

Bij Aventus heb ik de kans gekregen om het accountmanagement voor de sector Economie en Handel op te gaan zetten, dit in samenspraak met interne stakeholders. Het op- en uitbouwen van contacten met het (regionale) bedrijfsleven en brancheorganisaties is hierbij van belang. Het is mooi om te zien hoe gewenst de samenwerking tussen onderwijs en […]