06-54646689
Hogeschool VIAA
Verkenning binnen het werkveld van Social Work
29 april 2016

Binnen het werkveld van Social Work neem ik sinds begin april 2016 interviews af, waarbij de verkenning van mogelijkheden en kansen van de opleiding Associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie en tevens de (gewenste) inrichting van het nieuwe curriculum binnen de opleidingen van Social Work centraal staan. Advisering naar aanleiding van de uitkomsten. Periode: […]

Hogeschool VIAA
Onderwijsontwikkeling en Associate Degree
29 februari 2016

Vanaf maart 2016 voer ik namens hogeschool Viaa externe gesprekken met bestuurders van het samenwerkingsverband SCOPE. Deze inhoudelijke gesprekken gaan over onderwijsontwikkeling, onder andere wat betreft de doorgaande leerlijn 0-12 jaar, aansluitend bij de ontwikkeling van de AD Pedagogisch Professional. Periode maart 2016- september 2016

KPZ
Onderwijsontwikkeling in kaart brengen
14 februari 2016

Voor de Katholieke PABO (KPZ) in Zwolle ben ik sinds februari verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van regionale en bestuurlijke onderwijsontwikkeling en de daaruit voortkomende wensen en behoeften, onder andere door middel van gesprekken binnen het werkveld. De nadruk ligt hierbij op de Integrale Kind Centra, aansluitend bij de (gezamenlijke) ontwikkeling binnen de KPZ en […]

Aventus
Accountmanagement bij ROC Aventus
17 november 2015

Bij Aventus heb ik de kans gekregen om het accountmanagement voor de sector Economie en Handel op te gaan zetten, dit in samenspraak met interne stakeholders. Het op- en uitbouwen van contacten met het (regionale) bedrijfsleven en brancheorganisaties is hierbij van belang. Het is mooi om te zien hoe gewenst de samenwerking tussen onderwijs en […]