06-54646689

Relatie-/accountmanagement

‘Graag zoek ik verbinding met de ander, of het nu gaat om de interne counterpart of de externe partner’.

In het onderwijs wordt aansluiting bij- en samenwerking met andere (onderwijs)organisaties en het bedrijfsleven steeds belangrijker. Regionale verankering, maatwerk, versterking van het leren op de werkplek, co-creatie en ‘een leven lang leren’ zijn begrippen die in het onderwijs steeds vaker te horen zijn.

Aansluiten bij de wensen van de ander vind ik belangrijk, het zoeken naar de voordelen voor alle betrokkenen staat voorop. Dit met een klantvriendelijke houding, accuraat en met aanbod dat binnen de gestelde kaders past.

      Ik ben inzetbaar voor:

  • de op- en uitbouw van het (regionale) netwerk door middel van relatie- en accountmanagement. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om andere onderwijsorganisaties, organisaties binnen het sociale domein, de gezondheidszorg of het bedrijfsleven;
  • het opzetten of uitbouwen van alumnibeleid in het MBO en HBO;
  • het opzetten of uitbouwen van interne onderwijsacademies in het brede onderwijsveld;
  • consultancywerkzaamheden (zie de beschrijving over consultancy).

‘Of het nu gaat om kenniscirculatie binnen het reguliere onderwijs of het uitbouwen van contractactiviteiten (derde geldstroom), ik zoek altijd naar win-win situaties. Hetzelfde geldt bij het creëren van incompany- of bedrijfsgroepen, het wegzetten van onderdelen uit het curriculum of het uitzetten van maatwerk’.