06-54646689

Verbinder

In het onderwijs wordt aansluiting bij- en samenwerking met andere (onderwijs)organisaties, het bedrijfsleven en (regionale) overheden steeds belangrijker. Regionale verankering, maatwerk, versterking van het leren op de werkplek, co-creatie, hybride leren en ‘een leven lang ontwikkelen’ zijn begrippen die in het onderwijs steeds vaker te horen zijn.

Aansluiten bij de wensen van de ander vind ik belangrijk, het zoeken naar de voordelen voor alle betrokkenen staat voorop. Dit met een klantvriendelijke houding, accuraat en met aanbod dat binnen de gestelde kaders past.

Ik ben inzetbaar voor:

  • de op- en uitbouw van het (regionale) netwerk
  • consultancywerkzaamheden (zie de beschrijving over consultancy)

‘Graag zoek ik verbinding met (werkveld)partners en tussen (werkveld)partners. In gezamenlijkheid werken aan een maatschappelijke opdracht vind ik mooi’.